Reglement 2012 Ultra Raid de La Meije

 

REGLEMENT VAN ULTRA RAID DE LA MEIJE 2012
het reglement kan worden gedownload op onze website en dient ondertekend samen met het inschrijvingsformulier teruggestuurd te worden (indien u zich per post inschrijft)


1 DATUM
De tweede editie van Ultra Raid de la Meije vindt plaats op 22 en 23 september 2012.


2 DEELNAME:
Deelname aan de Ultra Raid Meije impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de ethiek van de race die beschikbaar zijn op onze website: www.ultraraidlameije.com
Het evenement staat open voor allen, in het bezit van een licentie of niet, voor wie ouder is dan 18 jaar.
Alle deelnemers moeten, op het moment van de uitreiking van de startnummers, een bewijs van medische geschiktheid voor het uitvoeren van sportieve evenementen en in het bijzonder voor  mountainbiken voorleggen  (certificaat niet ouder dan 10 maanden). De bezitters van een Franse licentie FFC, FSGT, UFOLEP, FFTRI of een UCI licentie dienen ons op het moment van de inschrijving een kopie van deze licentie te bezorgen .
De oorspronkelijke licentie of medische verklaring dient te worden voorgelegd bij het afhalen van de startnummer. De medische verklaring van een arts werkzaam in een van de landen van de Europese Unie dat gehecht wordt aan het inschrijvingsformulier moet worden vastgesteld in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de deelnemer. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade die kan optreden aan deelnemers en de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan in geval van schade veroorzaakt door een deelnemer aan een andere deelnemer of een derde, en in geval van verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.


Voor de deelneming, is het essentieel:
Om ten volle bewust te zijn van de lengte en moeilijkheidsgraad van de wedstrijd en er tevens voldoende op voorbereid te zijn. Men dient een werkelijke capaciteit van persoonlijke autonomie in de bergen te bezitten, die het mogelijk maakt problemen die worden veroorzaakt door dit soort wedstrijd te beheren. Daarenboven dient de deelnemer er volledig van bewust te zijn dat het niet de rol van de organisatie is om een deelnemer te helpen zijn problemen te beheren. En dat voor dergelijke activiteiten in de bergen de veiligheid van de deelnemers afhangt van zij die zich kunnen aanpassen aan de eventueel te verwachten moeilijkheden.

3 VERBINTENISSEN / REGISTRATIE:

Inschrijving voor een van de wedstrijden is definitief en het is niet mogelijk om van wedstrijd te veranderen.

Detail door het volgen van de link hieronder:
Annuleringsverzekering ----- € 5
Toeslag voor het inschrijven na 15 augustus


Je kunt je inschrijven:
- Online op www.ultraraidlameije.fr met een creditcard.
- Per post: Download het inschrijvingsformulier en stuur het naar ons terug met de betaling per cheque of overschrijving (bankgegevens op verzoek: contact@ultraraidlameije.fr).
- U kunt ook aanmelden bij de cycles Routens, 2 rue H. Duhamel, 38610 Gières (enkel betaling per cheque).

 

De Inschrijving wordt bevestigd na betaling. Afhankelijk van zijn niveau schrijft elke deelnemer zich in voor een van de voorgestelde parcours.
Het medisch attest en het inschrijvingsformulier dienen ingevuld en te worden voorzien van volgende vermelding: "reglement en inschrijvingsformulier gelezen en goedgekeurd" gedateerd en ondertekend door de deelnemer. Beide worden op het moment van het uitreiken van de startnummers aan de organisatie afgegeven. De organisatie zal ze behouden.


Elk onvolledig, niet-ondertekende of niet betaald inschrijvingsformulier wordt niet aanmerking genomen.


Het Organiserend Comite bepaalt jaarlijks het aantal deelnemers..
Wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is zullen de inschrijvingen, zonder voorafgaande kennisgeving worden afgesloten.

3.1 annulering en terugbetaling:
het inschrijvingsgeld wordt enkel terugbetaald (exclusief kosten verzekering, internet- en transactiekosten) als de betrokkene een "annuleringsverzekering" bij de inschrijving heeft afgesloten. Hij deelt zijn annulatie mee per brief of e-mail ten minste 30 dagen voor de wedstrijd.


Vanaf 30 dagen voor de race en tot middernacht 20 september 2012 kunnen de deelnemers het inschrijvingsgeld terugvorderen na het voorleggen van een bewijs (medisch attest, arbeidsovereenkomst of werk-certificaat of overlijdensakte van een familielid).

 

Vanaf 20 september zal geen terugbetaling kunnen worden uitgevoerd.


Indien de aanvrager geen annuleringsverzekering heeft afgesloten is er geen recht op enige terugbetaling.

 

4.STARTNUMMER/KADERPLAAT:
Enkel de houders van een officieel startnummer kunnen deelnemen aan de race. Elke startnummer wordt aan elke individuele deelnemer uigereikt.


De startnummers kunnen worden afgehaald op volgende data en plaatsen:
– Donderdag, 20/09, van 16h00 tot 19h00 te Routens Cycles, 2 Rue H. Duhamel, 38610 Gières.
– In de evenementenhal van La Grave, vrijdag 21 september van 15h00 tot 19h00.
– Op zaterdag de 22 september 2012 6h45-07h45u in de evenementenhal van La Grave. (enkel voor de Rando-Ultra en Rando Emparis-Besse waarvan de inschrijvingsformulieren 100% zijn ingevuld).
– Op zaterdag de 22 september 2012 van 15h00 tot 18h00.
Bij het afhalen van de startnummer, moet iedere deelnemer zijn licentie of het origineel van het medisch attest  zoals beschreven in artikel 2 en de rugzak met al het verplichte materieel.
Geen enkel startnummer  zal worden uitgereikt na zaterdag de 22 september 2011 – 18h.

 

5. DE START

zaterdag 22 september 2012
De start is voorzien om 9h00 in La Grave.
Rando Ultra 1° Etappe : Emparis Besse 50 kms.
Randonnée: Emparis Besse 50 kms.


Zondag de 23 september 2012


De start wordt gegeven in Villar d'Arene
Ultra Marathon 110 km / start om 4h30.
Elite Ultra 110 km / start om 7h00.
Touring Ultra, tweede Etappe: De Galibier Cerces 70 km / start om 7h00.
Randonnée: De Galibier Cerces 70 km / start om 7h00.
Gratis shuttle van La Grave naar Villar d'Arene op zondag avond (zonder fietsen).
Deelnemers die zich niet aanmelden op het uur van vertrek kunnen niet starten.


6 . PARCOURS:
Dit is een mountainbike wedstrijd in het hooggebergte, de beklimmingen zijn lang en de afdalingen zijn vrij technisch en traag.
Uw lichamelijke conditie moet het toelaten de wedstrijd in goede omstandigheden uit te rijden.  U heeft ervaring met mountainbiken in het hooggebergte en u technische bagage is voldoende om de beklimmingen en afdalingen zonder problemen te volbrengen.
Het parcours bevindt zich grotendeels boven 2000m hoogte. Op deze hoogte, kunnen de weersomstandigheden heel bar en veranderlijk zijn (wind, kou, regen of sneeuw), hierbij zijn het juiste materiaal en een autonomie onontbeerlijk. Ondanks de door ons georganiseerde ravitailleringen en veiligheidsdienst, moet u ervan uitgaan het parcours in eigen autonomie te beëindigen.


De verschillende routes zijn beschreven op onze website in de volgende link: “parcours”.

 

Bewegwijzering gebeurt door middel van borden, pijlen, al dan niet permanent en linten.
Enkele risico's zoals afgronden en rotsen die in het verlengde van het parcours liggen zullen aangeduid zijn. Deze markering kan exact noch volledig zijn.

Ieder is verantwoordelijk voor zijn gevolgde route
De gevolgde route is de verantwoordelijkheid van de deelnemer die zich bewust zijn van de risico's van zware ongevallen die inherent zijn aan wedstrijden in de bergen.


Voor de deelnemers van de Ultra Elite en Ultra Marathon, is er geen externe hulp of assistentie tijdens de race toegestaan, met uitzondering van de hulp van de organisatie.
Er zijn voldoende ravitailleringen voorzien. Maar je bent in het hooggebergte, je rijdt in semi-autonomie dus je moet je drank en voeding zelf beheren.


7 ETHIEK:


We rijden in de natuur en in de bergen. Delen van het parcours benaderen het Parc National des Ecrins, en bevinden zich in Natura 2000-gebieden of beschermde sites. Wij verzoeken u het landschap te respecteren. Gooi niets op de grond. verlaat de paden niet. Het is verboden om de  bochten af te snijden, op straffe van boete. Wij vragen dat u eveneens andere gebruikers op het parcours te respecteren: wandelaars, boeren en herders, jagers, mountainbikers … Op dit moment van het jaar kom je kuddes tegen, vragen wij u om deze met rust te laten om paniek te voorkomen.


8 VERKENNING:
Wij bevelen u ten zeerste de verkenning van het parcours aan. Deze verkenning is gratis en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de deelnemers.


9 TOESTAND VAN HET TERREIN:
Er zullen geen speciale voorbereidingen aan het terrein getroffen worden, de meteorologische condities zullen de toestand van het parcours bepalen.

Omgekeerd, indien om welke reden dan ook, een deel van de route voorbereid is dan kunnen de deelnemers geen bezwaar indienen met betrekking tot deze aanpassing en zijn effecten.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de koers plaats vindt in een natuurlijke omgeving in het hooggebergte. Het wedstrijdcomité kan, om veiligheidsredenen, tot op de laatste minuut en tijdens de race besluiten de wedstrijd te annuleren of te wijzigen.


10 VEILIGHEID:
Briefing: aanwezigheid verplicht!


Zaterdag de 22 september 2012 om 8 uur precies in de evenementenhal van La Grave voor
Rando Ultra 1° Etape : Emparis Besse 50 kms / vertrek om 9h00.
Randonnée 1 dag : Emparis Besse 50 kms / vertrek 9h00.


Zaterdag de 22 september 2012 om 18:30 juist in de evenementenhal van La Grave voor
Marathon Ultra 110 kms / vertrek om 4h30.
Elite Ultra 110 kms / vertrek om 7h00.
Rando Ultra 2e Etappe : Galibier Les Cerces 70 kms / vertrek om 7h00.
Randonnée 1 dag: Galibier Les Cerces 70 kms / vertrek 7h00.


De hulpverlening is georganiseerd en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de “Comité Course” en in overeenstemming met de geldende voorschriften.


Elke deelnemer is verplicht om bij een ongeval hulp te verlenen aan een derde deelnemer in afwachting van de georganiseerde hulpverlening.


Vergeet niet dat in geval van een probleem, welke aard ook, door de omgeving en de aard van de wedstrijd, u langer op de hulpverlening kan doen wachten dan voorzien. Uw veiligheid hangt dan ook deels af van het materiaal dat u in je rugzak hebt gestoken.


Individuele Uitrusting: U bevindt zich in het hooggebergte, je moet in staat zijn om zowel tegen warmte, koude, regen of zelfs sneeuw te beschermen. U wordt geacht in semi-autonomie deel te nemen, vergeet dan niet eten- en dranken reserves.


Benodigde materialen:
– Goedgekeurde helm.
– Mobiele telefoon (zet in de contactenlijst het nummer van de organisatie, zet je telefoon aan, zet stel je telefoon niet in op “onbekend nummer” zodat men je kan terugbellen en vergeet niet met een volledig opgeladen batterij te vertrekken).
– Vest met membraan (Goretex of iets dergelijks) waterdicht en ademend

– Fluitje
– Reparatieset.
– Thermisch deken 1.40m x 2m minimum.
– Een elastisch tape (mini 100 cm x 6 cm) te maken
– Warme kledij.
– 1 liter water minimum.
– Voeding.


Je draagt dit materiaal in een rugzak die bij de uitreiking van de startnummers gemerkt wordt en die tijdens de race niet gewisseld mag worden.


Ultra Marathon (start in het donker): voor- en achterverlichting en reflecterende vest zijn verplicht.

Waarschuwing: controles kunnen worden uitgevoerd tijdens de race om te controleren dat elke deelnemer het verplichte materiaal in zijn zak meedraagt.
Elke deelnemer die deze verplichte uitrusting niet heeft zal niet toegelaten worden tot de start, of gediskwalificeerd tijdens de race of bij de finish.


De deelnemer dient deze controle, met vriendelijkheid, te ondergaan met straffe van diskwalificatie.


In het geval van een blessure en als je de organisatie niet kan bereiken, kunt u direct de officiele hulporganisaties contacteren (vooral in een verlaten en eenzaam gebied) op het nummer 112.


Aanbevolen materiaal: een GPS track, een vest met lange mouwen, een lange broek of beenverwarmers, warme handschoenen, etc.


Uur barrières: de tijden van de Ultra Elite en de Ultra Marathon zijn zo berekend dat u naar La Grave terugkeert om of vóór 19u, of respectievelijk voor 12u en 14u30 voor de randonnée.

 


LET OP: Vanaf het moment dat u de uur barrières overschrijdt, bent u buiten de wedstrijd, en keert op uw eigen kracht terug naar La Grave. De organisatie ondersteunt geen repatriëring. In het geval van een directe terugkeer over de weg zijn verlichting en veiligheidsvest verplicht in de tunnels.


Deze barrières zijn berekend zodat de deelnemers de finish te bereiken binnen de gestelde maximale tijd, eventuele pauzes zijn ingerekend. Om in de race te blijven, dienen de concurrenten de controlepost te verlaten vóór het uiterste uur (wat ook de aankomsttijd bij de controlepost).
In geval van slecht weer en / of om veiligheidsredenen, de organisatie behoudt zich het recht voor om de uur barrières te veranderen.


Opgave: Behalve bij letsel, mag een deelnemers de koers niet verlaten anders dan op een controlepunt. Deze moet dan de verantwoordelijke van de controlepost inlichten, die dan de startnummer ongeldig maakt.


Technische bijstand: ten minste twee punten van "technische bijstand" zijn voorzien op het parcours. Echter, afhankelijk van uw locatie en zelfs in geval van breuk van het materiaal, wordt u verwacht autonoom terug te keren.


Ongeval - helicopter: in geval van een lichamelijk letsel zal een helikopter voor uw evacuatie zorgen, echter de fiets zal niet worden meegenomen door hulpverleners. In de mate van het mogelijke zullen de hulpverleners aan de grond of de vrijwilligers voor dit materiaal zorgen.


Shuttledienst: Bij aankomst op zondag is er een shuttle dienst voorzien tussen La Grave en Villard d'Arêne. Echter de mountainbikes kunnen niet worden meegenomen op deze shuttle. Een fietsenstalling zal worden georganiseerd bij de aankomst in La Grave.


11 HULPTAS: Marathon Ultra.
Elke deelnemer ontvangt met zijn startnummer een genummerde tas. U kunt deze (gesloten) tas aan de Alpe de Lauzet achterlaten. Hierin kan u het overtollige materieel insteken (veiligheid vest, verlichting, enz.) .. U kunt deze tas bij aankomst te La Grave in de fietsenstalling weer ophalen.
De inhoud van de tassen zijn niet gecontroleerd, geschillen over de inhoud van de tas bij aankomst worden niet aanvaard.


12 SANCTIES - STRAFFEN - DISKWALIFICATIE: De commissarissen aanwezig tijdens de wedstrijd, leden van de organisatie en verantwoordelijken van de verschillende controlepunten  zijn bevoegd om het reglement af te dwingen.

Niet-naleving van het reglement  Sanctie
Het ontbreken van de vereiste veiligheids-voorzieningen (bvb geen waterreserve van 1 liter,geen vest, geen deken, geen mobiele telefoon). Onmiddellijke diskwalificatie
Nachtelijk vertrek (tot aanbreken van de dag):geen verlichting en gebrek aan veiligheid vest. Onmiddellijke diskwalificatie

Weigering van de controle op het verplichte materiaal

Onmiddellijke diskwalificatie

Bedrog (bvb het gebruik van een ander vervoer middel, het delen van een startnummer , ...).

Onmiddellijke diskwalificatie voor het leven
Niet gehoorzamen aan een bevel van de koersdirectie een koerscommissaris, een verantwoordelijke,een hulpverlener of een arts Onmiddellijke diskwalificatie
Starten van een controlepost buiten de tijdsbarriere Onmiddellijke diskwalificatie
Wegwerpen van afval (vrijwillige daad) door een deelnemer of een lid van zijn entourage. 1 uur straftijd
Ontbreken van de rugzak en de markering ervan 1 uur straftijd
Het niet verlenen van hulp bij een deelnemer in de problemen 1 uur straftijd
 
Het afkorten van de weg          
1 uur straftijd + de geschatte gewonnen tijd
Het niet aanmelden bij een controlepost   Volgens het besluit van de  jury
Het afsteken van een bocht waarbij men het pad verlaat ¼ uurstraftijd

 


Elke overtreding van de geciteerde regels of poging tot fraude, en elk gedrag die in strijd is met de fair play,  tegen het Organiserend Comité, het veiligheidscomité of een van haar leden, kan leiden tot de diskwalificatie van de betrokken renner(s) na beraadslaging van het Organiserend Comite. Deze beslissing is bindend en niet herroepbaar.


13 TIMING:
Een timing-systeem is geïmplementeerd op alle categoriën. Echter fouten kunnen voorkomen. Het organisatiecomité weigert elke verantwoordelijkheid in geval van problemen van timing. Wij vestigen u aandacht erop elk moment van de race en bij de passage van de aankomst, uw startnummer uitstekend leesbaarheid te houden.

 


14 KLASSEMENT:
Elite Ultra en Ultra Marathon.
Een gemeenschappelijk individueel klassement zal worden opgemaakt op basis van de rijtijd, niet op basis van de aankomsttijd van de beide categoriën. Er wordt een ranking mannen en vrouwen en een ranking per categorie opgemaakt (mannen 18-30 jaar / 30-40 jaar / 40-50 jaar / 50-60 jaar / 60 jaar + Vrouwen - 30 jaar / 30 jaar +).  Als er te weinig inschrijvingen zijn in een bepaalde categorie zullen deze automatisch worden toegevoegd aan de dichtstbijzijnde categorie.


Elke klacht met betrekking tot het klassement moet schriftelijk worden ingediend, binnen 30 minuten na de publicatie of proclamatie van het klassement, en aan het Organiserend Comité. Het Organiserend Comité beslist alleen en zonder beroep op elke vordering.


Rando Ultra en Rando.
Voor elke dag wordt er een klassement opgesteld en voor de deelnemers van de Rando Ultra wordt op zondag wordt er op zondag een algemeen klassement opgemaakt door optelling van de beide tijden.


15 BELONING: Elite Ultra / Ultra Marathon.
Enkel de drie snelste tijden per categorie worden beloond met prijzen.


16 PODIUM:
Elke winnende deelnemer dient de sponsors en partners van de ULTRA RAID DE LA MEIJE te respecteren indien hij het podium betreedt. Enkel de merken van de partners van de ULTRA RAID DE LA MEIJE zullen tijdens de prijsuitreiking zichtbaar zijn.


17 VERZEKERINGEN:


Burgerlijke aansprakelijkheid:
De organisatie heeft burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aangegaan voor de duur van het evenement.


Persoonlijke ongevallen:
Elke deelnemer moet in het bezit van een persoonlijke ongevallenverzekering ter dekking van de eventuele onderzoekskosten.


Deze verzekering kan worden aangegaan bij een door de deelnemer gekozen verzekeringsmaatschappij.
Kosten die voortvloeien uit het gebruik van een reddings-of evacuatieoperatie zullen worden gedragen door de geredde persoon evenals zijn terugkeer naar de plaats waaruit hij/zij is geëvacueerd.

 

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer een dossier op te maken en aan te bieden aan zijn persoonlijke verzekering en dit binnen de vooropgestelde termijn.


18 ANNULERING:
De Safety Course met het mandaat van het Organiserend Comite behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen en de wedstrijd uit te stellen of te annuleren, met name bij slecht meteorologische omstandigheden.


19 STOPZETTEN HET EVENEMENT:
Het wedstrijdcomite met het mandaat van het Organiserend Comite behoudt zich het recht voor om het evenement definitief te stoppen in geval van overmacht.


20 TERUGBETALING:
Indien het evenement om een van de bovengenoemde redenen, of in geval van overmacht, niet kan plaatsvinden zal het Organisatiecomite tot uitstel of annulering beslissen. In geen geval zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald. Evenzo zal geen schadevergoeding van welke aard dan ook kunnen worden verlangd, ongeacht de juridische basis.


21 BEELDRECHTEN:

Iedere deelnemer aan de Ultra Raid de la Meije staat uitdrukkelijk toe aan de organisatoren van het evenement evenals aan hun partners en de media om afbeeldingen of audiovisuele beelden te gebruiken, genomen tijdens zijn deelname aan het evenement, en dit in alle media, inclusief promotiemateriaal en / of reclame over de hele wereld en voor de langste periode die door de wet-en regelgeving, van kracht zijn, ook voor alle verlengingen die kunnen worden gemaakt op dit moment. Mediaprofessionals, fotografen en cameramensen moeten de toelating vragen aan de “Association  de  l'Ultra Raid de la Meije”,  houder van alle commerciële rechten.
Alle communicatie over het evenement of het gebruik van beelden van het evenement zal in overeenstemming zijn met de naam van de gebeurtenis, handelsmerken en in formele overeenkomst met de organisatie.


22 BETWISTINGEN:
Elk protest tegen het organiserend comite, of over de toepassing van dit reglement, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken. Het reglement is, evenals de verbintenissen, zijn uitdrukkelijk onderworpen aan het Franse recht, ongeacht de nationaliteit van de deelnemers en plaats van inschrijving. Alleen de Franse versie van dit reglement is authentiek.